โครงการเสวนา เรื่องการสร้างคน(สหกรณ์) เพื่อปฏิรูปประเทศ

วันที่โพสต์: 13 ก.พ. 2558

จำนวนคนเข้าชม: 3,326


บรรยายพิเศษ โดย รองนายกรัฐมนตรี ศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ  ยุทธวงศ์

/data/content/115/cms/acdlotvz3569.jpg

            รองนายกรัฐมนตรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนา เรื่อง การสร้างคน (สหกรณ์) เพื่อปฎิรูปประเทศ การบรรยายพิเศษในครั้งนี้ท่านรองนายกฯ ได้กล่าวถึงนโยบายด้านสังคมของรัฐบาล ซึ่งแบ่งเป็น 3 ส่วนได้แก่ 1.ลดความเหลื่อมล้ำ 2.ค้ำจุนกัน 3.สร้างสรรค์สังคมไทย  อีกทั้งรัฐบาลยังได้มีการฟื้นกองทุนการออมแห่งชาติ ให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เพื่อความมั่นคงในชีวิต และเมื่อกล่าวถึงการบริการทางการเงินนั้น สหกรณ์นับว่ามีบทบาทสำคัญยิ่งในการให้บริการดังกล่าว  ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีสหกรณ์รวมทั้งสิ้นประมาณ 6,993 สหกรณ์ มียอดเงินรวม 2.041 ล้านบาท โดยที่สหกรณ์สามารถคิดและร่วมมือกันได้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในสังคม ซึ่งสหกรณ์ไม่ได้หวังผลกำไรเป็นหลัก แต่จะดำเนินงานตามหลักการของสหกรณ์ และการที่จะบริหารจัดการสหกรณ์ให้ประสบความสำเร็จได้นั้นต้องมีองค์ประกอบ 3 ส่วนหลักคือ คน ระบบ และความรู้ เพื่อใช้เป็นเครื่องผลักดัน เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2558 ณ อาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

 

 

สหกรณ์, การสร้างคนสหกรณ์

ปฏิทินกิจกรรม

VDO :

โครงการเสวนา เรื่องการสร้างคน(สหกรณ์) เพื่อปฏิรูปประเทศ
ลงทะเบียน
อีเมลล์ :

อีเมล์นี้จะใช้เป็น username เพื่อเข้าสู่ระบบ
ชื่อ :
นามสกุล :
โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
ยืนยันรหัสผ่าน :
 
เข้าสู่ระบบ
อีเมลล์ :
รหัสผ่าน :
 
ลืมรหัสผ่าน
อีเมลล์ :
 
ตัวอย่าง. test@hotmail.com