ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีทีฯ และธนาคารออมสิน ลงนามพัฒนาการให้บริการทางการเงิน

วันที่โพสต์: 19 ก.พ. 2556

จำนวนคนเข้าชม: 3,356


ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีทีฯ และธนาคารออมสิน ลงนามพัฒนาการให้บริการทางการเงิน

http://www.coopthaiict.com/data/content/41/cms/begijsuwy138.jpg

     เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มการตลาด และนายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ ประธานกรรมการดำเนินการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาการให้บริการทางการเงินระหว่าง ธนาคารออมสินกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จำกัด โดยมีนายบุญสน เจนชัยมหกุล รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ พล.ต.ท.วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ที่ปรึกษาชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จำกัด นายวิชิต สนธิวณิช ผู้จัดการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จำกัด นางสาวภาวิณี นพตระกูล ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจบริการและอิเล็กทรอนิกส์ และนายสุภาวุฒิ ดาระอินทร์ ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อภาครัฐและสถาบัน ๒ ร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ ณ ห้องรามจิตติ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่แสดงความคิดเห็น

ปฏิทินกิจกรรม

VDO :

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีทีฯ และธนาคารออมสิน ลงนามพัฒนาการให้บริการทางการเงิน
ลงทะเบียน
อีเมลล์ :

อีเมล์นี้จะใช้เป็น username เพื่อเข้าสู่ระบบ
ชื่อ :
นามสกุล :
โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
ยืนยันรหัสผ่าน :
 
เข้าสู่ระบบ
อีเมลล์ :
รหัสผ่าน :
 
ลืมรหัสผ่าน
อีเมลล์ :
 
ตัวอย่าง. test@hotmail.com