ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จำกัด ลงนามความร่วมมือ MOU กับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

วันที่โพสต์: 13 มิ.ย. 2557

จำนวนคนเข้าชม: 3,162


/data/content/99/cms/dghijlnvz358.jpg

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จำกัด 
ลงนามความร่วมมือโครงการพัฒนาช่องทางและผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
กับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

         

          วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2557  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  กับ  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จำกัด  ได้มีการลงนามความร่วมมือ (MOU) โครงการพัฒนาช่องทางและผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์  ณ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ อาคารคิวเฮ้าส์ อโศก โดยมี ดร.ครรชิต  สิงห์สุวรรณ รักษาการผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  และ นายสิทธิชัย   อึ๊งภากรณ์  ประธานกรรมการดำเนินการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จำกัด  เป็นผู้ลงนามในสัญญาดังกล่าว     การลงนามความร่วมมือครั้งนี้ เพื่อพัฒนาการบริการช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกัน และอำนวยความสะดวกให้กับสหกรณ์สมาชิก สามารถใช้บริการผ่านเครื่อง ATM  รวมทั้งสิ้น  193  เครื่องทั่วประเทศ


ปฏิทินกิจกรรม

VDO :

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จำกัด ลงนามความร่วมมือ MOU กับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ลงทะเบียน
อีเมลล์ :

อีเมล์นี้จะใช้เป็น username เพื่อเข้าสู่ระบบ
ชื่อ :
นามสกุล :
โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
ยืนยันรหัสผ่าน :
 
เข้าสู่ระบบ
อีเมลล์ :
รหัสผ่าน :
 
ลืมรหัสผ่าน
อีเมลล์ :
 
ตัวอย่าง. test@hotmail.com