ชอท.ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 วันที่ 24ม.ค.58

วันที่โพสต์: 13 ก.พ. 2558

จำนวนคนเข้าชม: 4,516


งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จำกัด 

 

/data/content/117/cms/behjmswy2489.jpg

 

           ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จำกัด จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2558 โดยมีคุณสมศักดิ์ อังศุโกมุทกุล รองประธานกรรมการดำเนินการ รักษาการแทนประธานกรรมการดำเนินการ   ชุมนุมฯ และกรรมการดำเนินการ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ณ  สำนักงานสอ.กรมป่าไม้ จำกัด เมื่อวันที่ 24 ม.ค.58

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จำกัด, ชอท., CO-OP THAI ICT

ปฏิทินกิจกรรม

VDO :

ชอท.ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 วันที่ 24ม.ค.58
ลงทะเบียน
อีเมลล์ :

อีเมล์นี้จะใช้เป็น username เพื่อเข้าสู่ระบบ
ชื่อ :
นามสกุล :
โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
ยืนยันรหัสผ่าน :
 
เข้าสู่ระบบ
อีเมลล์ :
รหัสผ่าน :
 
ลืมรหัสผ่าน
อีเมลล์ :
 
ตัวอย่าง. test@hotmail.com