ชอท.ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 วันที่ 20 มิ.ย. 58

วันที่โพสต์: 10 ก.ค. 2558

จำนวนคนเข้าชม: 5,143


/data/content/124/cms/cfijlnqrsuwx.jpg


การประชุมใหญ่สามัญชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จำกัด ประจำปี 2558

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มิ.ย. 2558 

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

 

/data/content/124/cms/cdgikortvw39.jpg

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มิ.ย.2558 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จำกัดจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี  พ.ศ.2558 โดยมี พลตำรวจเอกนิพจน์ วีระสุนทร ประธานกรรมการดำเนินการ ชุมนุมสหกรณ์ฯ เป็นผู้ดำเนินการการประชุมตามวาระต่างๆ

/data/content/124/cms/defhikpt2568.jpg/data/content/124/cms/bcijpstuy148.jpg/data/content/124/cms/dfhjklorxz13.jpg

 

 

 

     

 

ในการประชุมครั้งนี้มีผู้แทนสหกรณ์ สมาชิกเข้าร่วมจำนวน 47 คน  มาเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณางบดุล การจัดสรรกำไรสุทธิ และมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 5 และผู้ตรวจสอบกิจการ รวมถึงการพิจารณาแผนงานและงบประมาณประจำปี2558  โดยมีผู้แทนสหกรณ์สมาชิกได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและอภิปรายในแง่มุมต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการชุดใหม่นำไปพิจารณาเพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญก้าวและก่อประโยชน์ต่อมวลสมาชิกอย่างสูงสุด

 

/data/content/124/cms/dikmrv125679.jpg

นอกจากนี้ภายในการประชุมใหญ่ได้มีการนำเสนอ  

"ระบบริหารงานสหกรณ์ทางสมาร์ทโฟน(MCo-op)"

โดย นายอดิศร แก้วบูชา ที่ปรึกษาชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จำกัด ซึ่งเป็นระบบที่จะทำให้สมาชิก สามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้สะดวก รวดเร็ว รวมไปถึงการตรวจสอบข้อมูลการเป็นสมาชิกได้ด้วยตัวเอง 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชอท., CO-OP THAI ICT, ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จำกัด

ปฏิทินกิจกรรม

VDO :

ชอท.ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 วันที่ 20 มิ.ย. 58
ลงทะเบียน
อีเมลล์ :

อีเมล์นี้จะใช้เป็น username เพื่อเข้าสู่ระบบ
ชื่อ :
นามสกุล :
โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
ยืนยันรหัสผ่าน :
 
เข้าสู่ระบบ
อีเมลล์ :
รหัสผ่าน :
 
ลืมรหัสผ่าน
อีเมลล์ :
 
ตัวอย่าง. test@hotmail.com