ระบบ Co-op Phone (Co-op IVR System)

วันที่โพสต์: 15 ส.ค. 2556

จำนวนคนเข้าชม: 7,507


/data/content/66/cms/adfikoqtyz35.jpg

 

 

ระบบ Co-op Phone
(Co-op IVR System)

 

 

 

เป็นการให้บริการการทำธุรกรรมของระบบงานสหกรณ์ด้วยตัวสมาชิกเอง ที่สามารถทำได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านทางระบบโทรศัพท์พื้นฐาน (PSTN, Fixed Line) โดยสมาชิกสามารถทำธุรกรรมต่างๆ  เช่น การสอบถามค่าหุ้น เงินกู้ เงินฝากคงเหลือ สิทธิ์การกู้เงินสามัญ สิทธิ์ค้ำประกันเงินกู้ การอนุมัติเงินกู้ รายการหักเงินเดือน เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน การกู้เงินฉุกเฉินทางโทรศัพท์ การเปลี่ยนแปลงการขอถือหุ้นรายเดือน ฯลฯระบบจะให้คำแนะนำการให้บริการเป็นขั้นตอนด้วยเสียงจากระบบตอบรับอัตโนมัติผ่านทางโทรศัพท์

ปฏิทินกิจกรรม

VDO :

ระบบ Co-op Phone (Co-op IVR System)
ลงทะเบียน
อีเมลล์ :

อีเมล์นี้จะใช้เป็น username เพื่อเข้าสู่ระบบ
ชื่อ :
นามสกุล :
โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
ยืนยันรหัสผ่าน :
 
เข้าสู่ระบบ
อีเมลล์ :
รหัสผ่าน :
 
ลืมรหัสผ่าน
อีเมลล์ :
 
ตัวอย่าง. test@hotmail.com