บริการ » บริการระบบบริหารงานสหกรณ์ออนไลน์ (CCS Pro)

วันที่โพสต์: 14 ก.พ. 2560

จำนวนคนเข้าชม: 15,353


 

 

/data/content/165/cms/adefhklmoq38.jpg

        ระบบบริหารงานสหกรณ์ (Core Co-OP System Professional) หรือ CCS Pro คือ ระบบในระดับปฏิบัติการที่ใช้หลักการทำงานของ SaaS รูปแบบหนึ่ง เป็นแอพพลิเคชั่นที่พัฒนาขึ้นสำหรับใช้บริหารการเงิน ภายใต้มาตรฐานเช่นเดียวกับระบบงานหลักของธนาคาร ทุกประการ เช่น ระบบรับฝาก-ถอนเงิน การโอนเงิน ระบบสินเชื่อ ระบบบริหารจัดการเงิน ระบบผังบัญชี พร้อมระบบทะเบียนสมาชิกและหุ้น ระบบสวัสดิการ สมาชิก ฯลฯ เพื่อรองรับผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละสหกรณ์

/data/content/165/cms/abcgnopq2369.jpg

CCS Pro


แสดงความคิดเห็น

 

ชัยชนะ say

กูเงินด่วนคับ

Post : 12 เม.ย. 2563 20:07:38

 

อมรเทพ say

ขอเป็นสมาชิก

Post : 30 ธ.ค. 2562 07:06:46

 

นันทวิทย์ say

กู้เงินทำยังไงบ้างคับ

Post : 20 ต.ค. 2562 00:02:33

 

อาลีฟ say

กู้เงินต้องทำอย่างไร

Post : 23 ก.ย. 2562 08:39:35

 

สุวรรณี say

ขอกูยืมเงินฉุดเฉินเอทีเอ็ม

Post : 19 ก.ค. 2562 17:26:39

 

ศิริศักดิ์ say

กู้เงิน ตัองทำอย่างไรบ้างครับ

Post : 14 ก.ค. 2562 02:05:50

 

คูณชัย say

กู้เงินคับ

Post : 13 ก.ค. 2562 10:48:57

 

วันชาติ say

กู้เงินฉุกเฉินครับ

Post : 05 ก.ค. 2562 07:22:37

 

พรชัย say

กู้เงิน

Post : 04 ก.ค. 2562 00:19:29

 

warawut say

กู้เงินฉุกเฉินครับ

Post : 22 มิ.ย. 2562 23:58:54

 

วัชรพล say

กู้เงินฉุกเฉินค่ะ

Post : 16 มิ.ย. 2562 08:45:48

 

Boonmee say

กูฉุกเฉินครับ

Post : 21 พ.ค. 2562 05:02:42

 

นายจักรกฤษ say

กูเงินครับ

Post : 11 เม.ย. 2562 02:04:40

 

สุพัฒศร say

กู้เงินค่ะด่วนมากจริงๆ

Post : 30 มี.ค. 2562 02:50:08

 

กิตติราช say

กู้เงินคับ

Post : 26 มี.ค. 2562 05:36:13

 

พงษ์ดนัย say

กู้เงินครับ

Post : 11 มี.ค. 2562 12:14:09

 

Suriyan say

กู้เงิน

Post : 10 มี.ค. 2562 11:18:45

 

ภิญญาพัชญ์ say

...

Post : 27 ก.พ. 2562 07:38:29

 

ยุทธนา say

กู้เงินฉุกเฉินครับ

Post : 24 ก.พ. 2562 17:43:31

 

มูฮัมหมัดอาร์ฟาน say

กู้เงินฉุกเฉินครับ

Post : 21 ก.พ. 2562 23:45:37

 

มูฮัมหมัดอาร์ฟาน say

กู้เงินฉุกเฉินครับ

Post : 21 ก.พ. 2562 23:38:50

 

ณัฐ​นนท์​ say

กู้เงินฉุกเฉิน

Post : 18 ก.พ. 2562 06:26:16

 

นรินทร์ say

กู้เงินฉุกเฉิน

Post : 10 ก.พ. 2562 02:25:01

 

อนุรักษ์ say

กู้เงิน

Post : 01 ก.พ. 2562 14:01:10

 

สุชล say

กู้เงินคับ

Post : 28 ม.ค. 2562 11:03:42

 

หาญณรงค์ say

กู้เงินคับ

Post : 22 ม.ค. 2562 19:33:54

 

จินห์นิภา say

กู้เงินคะ

Post : 20 ม.ค. 2562 16:40:41

 

ภูููมิ say

กู้เงิน

Post : 10 ม.ค. 2562 09:37:56

 

นายไพบูลย์ say

กู้เงิน

Post : 06 ม.ค. 2562 17:10:46

 

ภาณุพงษ์ say

กู้เงิน

Post : 27 ธ.ค. 2561 21:16:19

 

ปาณัสม์ say

กู้เงินคับ

Post : 26 ธ.ค. 2561 11:57:59

 

จุรีพร say

กู้เงินค่ะ

Post : 26 ธ.ค. 2561 09:39:14

 

ณัฐพล say

กู้เงินฉุกเฉินคับ

Post : 12 ธ.ค. 2561 02:06:08

 

kanlaya say

กู้เงินฉุกเฉินค่ะ

Post : 03 ธ.ค. 2561 00:54:00

 

SANGTEAIN say

กู้เงินฉุกเฉินครับ

Post : 01 ธ.ค. 2561 03:43:48

 

ณัฏฐานนท์ say

กู้ฉุกเฉินคับ

Post : 27 พ.ย. 2561 09:23:52

 

เอกพงษ์ say

กู้เงิน ฉุกเฉินATM ครับ

Post : 19 พ.ย. 2561 09:20:00

 

นายพร้อมพงศ์ say

กู้เงิน ฉุกเฉิน atm ครับ

Post : 16 พ.ย. 2561 07:37:25

 

นายพร้อมพงศ์ say

กู้เงิน ฉุกเฉิน atm ครับ

Post : 16 พ.ย. 2561 07:37:19

 

ณัฐชัย say

กู้เงิน​ค​รับ

Post : 14 พ.ย. 2561 23:39:07

 

ยุพา say

กู้เงินค่ะ

Post : 10 พ.ย. 2561 19:48:42

 

ศราวุธ say

กู้เงินครับ

Post : 31 ต.ค. 2561 17:37:33

 

ประเสริฐ say

กู้เงินทำไงคัฟ

Post : 15 ต.ค. 2561 19:03:16

 

เสกข์ say

กู้เงินครับ

Post : 07 ต.ค. 2561 22:38:44

 

ปรีชา say

กู้เงินครับ

Post : 07 ต.ค. 2561 18:49:07

 

มนตรี say

กู้เงินคับ

Post : 02 ก.ย. 2561 22:25:56

 

รัชชานนท์ say

กู้เงินคัฟ

Post : 01 ก.ย. 2561 22:26:28

 

ภัทราวุธ say

กู้เงินคับ

Post : 15 ก.ค. 2561 11:59:00

 

ภาณุวิชญ์ say

กู้เงิน

Post : 08 ก.ค. 2561 16:14:18

 

ธนบดี say

ดี

Post : 29 พ.ค. 2561 22:32:59

ปฏิทินกิจกรรม

VDO :

บริการระบบบริหารงานสหกรณ์ออนไลน์ (CCS Pro)
ลงทะเบียน
อีเมลล์ :

อีเมล์นี้จะใช้เป็น username เพื่อเข้าสู่ระบบ
ชื่อ :
นามสกุล :
โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
ยืนยันรหัสผ่าน :
 
เข้าสู่ระบบ
อีเมลล์ :
รหัสผ่าน :
 
ลืมรหัสผ่าน
อีเมลล์ :
 
ตัวอย่าง. test@hotmail.com