บริการ » บริการงานด้าน IT

วันที่โพสต์: 15 ส.ค. 2556

จำนวนคนเข้าชม: 13,418


บริการงานด้าน IT

1. บริการโอนย้ายข้อมูลเดิมสู่ระบบใหม่ (Data Migration Service)

2. บริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ (MA Service)

3. บริการสายสัญญาณสื่อสาร ความเร็วสูง (Communication Link)

4. บริการจัดหาอุปกรณ์  (Provide Equipments)

     - อุปกรณ์ Network Firewall & Switch

     - เครื่องให้บริการถอนเงินสดอัตโนมัติ (Automated Teller  Machine: ATM) หรือ เครื่องเอทีเอ็ม

     - เครื่องให้บริการรับฝากเงินสดอัตโนมัติ (Cash  Deposit Machine: CDM) หรือ เครื่องซีดีเอ็ม

     - เครื่องปรับสมุดเงินฝากอัตโนมัติ (Passbook Update Machine: PUM) หรือ เครื่องพียูเอ็ม

บริการพัฒนา Interface Gateway และเชื่อมต่อระบบเอทีเอ็มสหกรณ์ (Co-op ATM Pool) สำหรับการเชื่อมต่อแบบ Hybrid 

 


แสดงความคิดเห็น

ปฏิทินกิจกรรม

VDO :

บริการงานด้าน IT
ลงทะเบียน
อีเมลล์ :

อีเมล์นี้จะใช้เป็น username เพื่อเข้าสู่ระบบ
ชื่อ :
นามสกุล :
โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
ยืนยันรหัสผ่าน :
 
เข้าสู่ระบบ
อีเมลล์ :
รหัสผ่าน :
 
ลืมรหัสผ่าน
อีเมลล์ :
 
ตัวอย่าง. test@hotmail.com