บริการ » บริการระบบเอทีเอ็มสหกรณ์ (Co-op ATM Pool)

วันที่โพสต์: 18 มี.ค. 2556

จำนวนคนเข้าชม: 18,329


 

 /data/content/30/cms/abcejloru145.jpg

 

บริการระบบเอทีเอ็มสหกรณ์
(Co-op ATM Pool)

 

 

 

ให้บริการด้านการเงินอัตโนมัติตลอด 24 ชั่วโมงด้วยเครื่องให้บริการเงินด่วนอัตโนมัติ เช่น เครื่องถอนเงินสดอัตโนมัติ (Automated Teller  Machine: ATM) หรือ เครื่องให้บริการรับฝากเงินสดอัตโนมัติ (Cash  Deposit Machine: CDM) เป็นต้น เพื่อเพิ่มช่องทางในการให้บริการลูกค้าสมาชิกสหกรณ์  เพิ่มความสะดวกรวดเร็ว ลดค่าใช้จ่ายและลดปริมาณงานที่เคาน์เตอร์สาขา

ระบบเอทีเอ็มสหกรณ์ (Co-op ATM Pool) ถูกออกแบบมาโดยเน้นเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้าเป็นสำคัญอันดับแรก โดยเฉพาะอย่างยิ่งรหัสลูกค้า ที่ใช้สำหรับแสดงตัวตนหรือความเป็นเจ้าของบัตร ดังนั้นจึงสรรหาและเลือกใช้แอ๊พพลิเคชั่นที่ออกแบบสถาปัตยกรรมที่มีความปลอดภัยสูงและมีความยืดหยุ่น และธนาคารส่วนใหญ่เลือกใช้ รวมทั้งออกแบบองค์ประกอบโดยรวมให้ได้ตามมาตรฐานเสมือนธนาคารหรือสถาบันการเงินต่างๆ

บริการของระบบเอทีเอ็มสหกรณ์ (Co-op ATM Pool) ประกอบด้วย

1.  ให้บริการออกบัตรเอทีเอ็มสำหรับลูกค้าสมาชิกของสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งผู้ถือบัตรสามารถใช้งานได้กับเครื่องเอทีเอ็มให้บริการเงินด่วนอัตโนมัติของสหกรณ์สมาชิกเองหรือเครื่องเอทีเอ็มของสหกรณ์สมาชิกอื่นในเครือข่ายของระบบสหกรณ์เอทีเอ็ม รวมทั้งเครื่องเอทีเอ็มของธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ

2.  ผู้ถือบัตรเอทีเอ็มของสหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที สามารถทำรายการกับเครื่องให้บริการเงินด่วนอัตโนมัติได้ดังต่อไปนี้

  • เปลี่ยนรหัส (PIN Change)
  • ถามยอดเงินคงเหลือ (Balance Inquiry)
  • ถอนเงิน (Cash Withdrawal)
  • ถอนเงินด่วน (Fast Cash)
  • โอนเงินภายในบัตร (Transfer within Card)
  • โอนเงินภายในสหกรณ์เดียวกัน (3rd Party Transfer)
  • ฝากเงินสด (Cash Deposit)

 

ระบบเอทีเอ็มสหกรณ์ (Co-op ATM Pool) สามารถรองรับการเชื่อมต่อได้ 2 แบบ ดังต่อไปนี้ คือ

  • การเชื่อมต่อแบบ Hybrid

เป็นการเชื่อมต่อระบบเอทีเอ็มเข้ากับระบบงานสหกรณ์และระบบฐานข้อมูลของสหกรณ์สมาชิกแต่ละแห่ง แบบผสมผสาน คือ ระบบ ATM Processing จะอยู่ที่ศูนย์ประมวลผลคอมพิวเตอร์ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที แต่ระบบงานสหกรณ์และระบบฐานข้อมูลเป็นของสหกรณ์สมาชิกเอง  ในวิธีการเช่นนี้สหกรณ์สมาชิกจะต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะทำหน้าที่เป็น  ATM Database Gateway ที่จะต้องเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อระหว่าง ATM Switching ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที กับ Database Server ของสหกรณ์สมาชิกเอง  และติดตั้งอยู่ที่ทำการของสหกรณ์สมาชิก โดยสหกรณ์สมาชิกจะต้องดูแลบริหารจัดการ ATM Database Gateway ด้วยตัวเอง แต่ระบบ ATM Processing จะบริหารและจัดการโดยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที

 

  • การเชื่อมต่อแบบ CCS ATM

การเชื่อมต่อแบบ CCS ATM นี้ ทางฝั่งสหกรณ์สมาชิกนั้นจะทำการเชื่อมต่อเครื่องเอทีเอ็มเข้ากับระบบเครือข่ายของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที แล้วจากนั้นทุกอย่างจะทำการ Process ที่ศูนย์ประมวลผลคอมพิวเตอร์โดยตรง เนื่องจากอุปกรณ์ทุกอย่างรวมถึง ATM Database Gateway นั้นบริหารและจัดการโดยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที 

 


แสดงความคิดเห็น

 

mananchai say

ทำอย่างไรครับ

Post : 29 ส.ค. 2561 01:53:43

ปฏิทินกิจกรรม

VDO :

บริการระบบเอทีเอ็มสหกรณ์ (Co-op ATM Pool)
ลงทะเบียน
อีเมลล์ :

อีเมล์นี้จะใช้เป็น username เพื่อเข้าสู่ระบบ
ชื่อ :
นามสกุล :
โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
ยืนยันรหัสผ่าน :
 
เข้าสู่ระบบ
อีเมลล์ :
รหัสผ่าน :
 
ลืมรหัสผ่าน
อีเมลล์ :
 
ตัวอย่าง. test@hotmail.com