เกี่ยวกับเรา » คณะกรรมการดำเนินการ

วันที่โพสต์: 18 ก.พ. 2556

จำนวนคนเข้าชม: 13,487


คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 10 /2563

  

ดร.วิวัฒน์ แดงสุภา

ประธานกรรมการ

 

นายจรูญ  ชูลาภ

รองประธานกรรมการ คนที่ 1

พลตำรวจโทวรวิทย์  ลิปิพันธ์

รองประธานกรรมการ คนที่ 2

 

พันตำรวจเอกหญิงราตรี มหรรฆวุธ

เหรัญญิก

นายสมบูรณ์ เย็นเอง

เลขานุการ

พลตำรวจตรีราชธรรม จิตธรรมมา

กรรมการ

 

นายราชัย ยวนเกิด

กรรมการ

ดร.วรินทร กังวานทิพย์

กรรมการ

พันตำรวจเอกรณเดช กลิ่นอุทัย

กรรมการ

 

                        พลตำรวจโทมงคล กมลบุตร

ประธานกรรมการดำเนินการ


พลตำรวจโทราชธรรม จิตธรรมมา

เลขานุการ


คุณเชาว์เลิศ ขวัญเมือง

เหรัญญิกแสดงความคิดเห็น

ปฏิทินกิจกรรม

VDO :

คณะกรรมการดำเนินการ
ลงทะเบียน
อีเมลล์ :

อีเมล์นี้จะใช้เป็น username เพื่อเข้าสู่ระบบ
ชื่อ :
นามสกุล :
โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
ยืนยันรหัสผ่าน :
 
เข้าสู่ระบบ
อีเมลล์ :
รหัสผ่าน :
 
ลืมรหัสผ่าน
อีเมลล์ :
 
ตัวอย่าง. test@hotmail.com