เกี่ยวกับเรา » โครงสร้างองค์กร

วันที่โพสต์: 18 ก.พ. 2556

จำนวนคนเข้าชม: 9,441


โครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 8 /2561

  

พลตำรวจโท สมเดช ขาวขำ

ประธานกรรมการ

 

พลตำรวจโทมงคล กมลบุตร

รองประธานกรรมการ

พลตำรวจโท  ราชธรรม จิตธรรมมา

เลขานุการ

คุณเชาว์เลิศ ขวัญเมือง

เหรัญญิก

 

คุณสมศักดิ์ โกศัยสุข

กรรมการ

พันตำรวจเอก  บุญชัย ฤาชัยสา

กรรมการ

คุณสมภพ สายตา

กรรมการ

 

คุณอุบล ตอฤทธิ์

กรรมการ

คุณเด่นชัย เอี่ยมสุวรรณ

กรรมการ

คุณอภิชาต ครุฑทอง

กรรมการ

 

พลอากาศโท จิโรจ บำรุงลาภ

กรรมการ

ดร.วิวัฒน์ แดงสุภา

กรรมการ

คุณชาติ ฟ้าปกาสิต

กรรมการ

 

คุณอดิศร แก้วบูชา

กรรมการ

คุณภูดิท จันทะเรือง

กรรมการ

                        พลตำรวจโทมงคล กมลบุตร

ประธานกรรมการดำเนินการ


พลตำรวจโทราชธรรม จิตธรรมมา

เลขานุการ


คุณเชาว์เลิศ ขวัญเมือง

เหรัญญิกแสดงความคิดเห็น

ปฏิทินกิจกรรม

VDO :

โครงสร้างองค์กร
ลงทะเบียน
อีเมลล์ :

อีเมล์นี้จะใช้เป็น username เพื่อเข้าสู่ระบบ
ชื่อ :
นามสกุล :
โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
ยืนยันรหัสผ่าน :
 
เข้าสู่ระบบ
อีเมลล์ :
รหัสผ่าน :
 
ลืมรหัสผ่าน
อีเมลล์ :
 
ตัวอย่าง. test@hotmail.com